XE THÙNG KÍN 1.5 TẤN DÀI 4.5M HINO XZU650

XE THÙNG KÍN 1.5 TẤN DÀI 4.5M HINO XZU650

Mã sản phẩm: TK-XZU650

Tải trọng: 1490 Kg

Chủng loại: Xe tải thùng kín

XE TẢI THÙNG ĐÔNG LẠNH 5.7 TẤN DÀI 7.2M HINO FC9JNTC

XE TẢI THÙNG ĐÔNG LẠNH 5.7 TẤN DÀI 7.2M HINO FC9JNTC

Mã sản phẩm: TĐL- FC9JNTC

Tải trọng: 5700 Kg

Chủng loại: Xe tải thùng đông lạnh

XE CHỞ XE MÁY 3.9 TẤN DÀI 7.2M HINO FC9JNTC

XE CHỞ XE MÁY 3.9 TẤN DÀI 7.2M HINO FC9JNTC

Mã sản phẩm: CXM-FC9JNTC

Tải trọng: 3900 Kg

Chủng loại: Xe chở xe máy

THÙNG KÍN HINO 6.7 TẤN DÀI 8.9M

THÙNG KÍN HINO 6.7 TẤN DÀI 8.9M

Mã sản phẩm: FG8JT7A-G/CONECO-TK.21

tải trọng: 6.7 tấn

Chủng loại: Xe thùng kín

XE TẢI THÙNG KÍN 8 TẤN DÀI 9.8M HINO FG8JT7A-UTL

XE TẢI THÙNG KÍN 8 TẤN DÀI 9.8M HINO FG8JT7A-UTL

Mã sản phẩm: TK-FG8JT7A-UTL

Tải trọng: 

Ô TÔ CHỞ PALLET CHỨA CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ 5.4 TẤN DÀI 7.3M HINO FC9 CONTAINER

Ô TÔ CHỞ PALLET CHỨA CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ 5.4 TẤN DÀI 7.3M HINO FC9 CONTAINER

Mã sản phẩm: CPL2-FC9JNTC

Tải trọng: 5450Kg

Chủng loại: Xe ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử.

Ô TÔ CHỞ PALLET CHỨA CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ  3.4 TẤN DÀI 5M HINO XZU720L

Ô TÔ CHỞ PALLET CHỨA CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ 3.4 TẤN DÀI 5M HINO XZU720L

Mã sản phẩm: CPL- XZU720L

Tải trọng: 3400Kg

Chủng loại: Xe ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử. 

THÙNG KÍN HINO 2.6 TẤN DÀI 5M HINO XZU720L

THÙNG KÍN HINO 2.6 TẤN DÀI 5M HINO XZU720L

Mã sản phẩm: TK - XZU720L

Tải trọng: 2650 Kg

Chủng loại: Xe tải thùng kín

XE THÙNG KÍN 4.6 TẤN DÀI 5.8M HINO XZU730L

XE THÙNG KÍN 4.6 TẤN DÀI 5.8M HINO XZU730L

Mã sàn phẩm: TK- XZU730L

Tải trọng: 4650 Kg

Chủng loại: Xe tải thùng kín

XE THÙNG LỬNG 6.5 TẤN  DÀI 6.7M HINO FC9JLTC

XE THÙNG LỬNG 6.5 TẤN DÀI 6.7M HINO FC9JLTC

Mã sản phẩm: TL-FC9JLTC

Tải trọng: 6500 Kg

Chủng loại: Xe tải thùng lửng

Ô TÔ THÙNG LỬNG 5 TẤN DÀI  5.6M HINO XZU730L

Ô TÔ THÙNG LỬNG 5 TẤN DÀI 5.6M HINO XZU730L

Mã sản phẩm: TL-XZU730L

Tải trọng: 4990 Kg

Chủng loại: Xe tải thùng lửng

XE THÙNG KÍN 5.5 TẤN DÀI 6.8M HINO FC9JLTC

XE THÙNG KÍN 5.5 TẤN DÀI 6.8M HINO FC9JLTC

Mã sản phẩm: TK- FC9JLTC

Tải trọng: 5500 Kg

Chủng loại: Xe thùng kín