So sánh Yamaha Acruzo và Honda Lead

Yamaha Acruzo nhẹ, nhiều tính năng, trong khi Honda Lead chạy đầm, và có thêm công nghệ Idling Stop khá hữu dụng.

 

Tags

Chia sẻ :