Hotline: 0982 42 1125

CONECO: Nhà máy sản xuất ô tô chuyên dụng hàng đầu Việt Nam!

Cập nhật cuối lúc: 20/09/2016, Đã xem: 20 lượt
Có người đã bình chọn

Tổng quan

HINO chassis from HINO Japan, the special part is manufactured in CONECO

Thông số chung

- Main length(mm) 4130 +1300

- Front/ back tire (mm) 1925 / 1855

- Outer back tire (mm) 2185

- Front length (mm) 1255

- Back length (mm)

- Distance to the ground (mm) 265

Trạng thái: Hết hàng
Giá :


Thông số kỹ thuật

GENERAL SPECIFICATIONS

Name

Petrol tank lorry

Model                   

HINO FM8JNSA 6x4/CONECO-X18

Tire formula

6x4

SIZE

Main length (mm)

4130 +1300

Front/ back tire (mm)

1925 / 1855

Outer back tire (mm)

2185

Front length(mm)

1255

Back length (mm)

 

Distance to the ground (mm)

265

WEIGHT

 

Self weight (kg)

10060

- Weight on the front axle (truÌ£c 1)

3380

- Weight on the back axle (truÌ£c 2 + 3)

6680

(3340+3340)

Allowed weight (kg)

13320

Allowed weight (kg)

13320

No.of people allowed (ngÆ°á»i):

03 (195 kg)

Total allowed weight (kg)

23575

- Weight distribution on front axle

5735

- Weight distribution on the back axle

17840

(8920+8920)

DRIVER

Maximum speed (km/h)

77,7

Inclination (%)

39,7

   

Chassis model

HINO J08E-UF

Type of chassis

Diesel 4 cycles, 6 cylinders

Cylinder capacity (cm3)

7684

Pressure ratio

18

Cylinder diameterx pistol

112x130

Maximum power

184/2500

Maximum moment

739/1500

   


Video vận hành

Thư viện ảnh